< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss"> < id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss"> < id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">< id="2wyss">
CODmn-500型全自动高锰酸盐指数分析仪
 

一、产品介绍

华夏科创自主研发全自动水质高锰酸盐指数的测定仪。仪器采用三轴智能机器人结构,支持三个自由度的定位和移动,可实现样品的自动配样、自动抓取、自动定位、自动分析等功能。

仪器测试部分主要包括四大部分

(一)配样部分

采用了先进的自动进试剂系统,全程配有实时监控,系统可对试剂余量进行实时监测和预警;

(二)消解部分

采用符合国标要求的水浴加热,仪器配有高精度的自动控温系统,保证控温精度的同时,还能维持最低的能耗;

(三)检测部分

采用的是主流的仿生学检测设计,光源由高可靠性的发光二极管提供,同时配有灵敏度极高的硅光电池作为检测器;

(四)软件部分

上位机软件支持PC端及手机端。

华夏科创全自动水质高锰酸盐指数的测定仪CODMn500,可一次性检测48个样品,具有自动化程度高、工作效率高、成本低,省时省力、节能环保等特点。

二、符合标准:

GB/T11892水质高锰酸盐指数的测定

GB/T5750.7生活饮用水标准有机物综合指标

三、应用领域

本仪器可应用于生活饮用水和地表水中高锰酸盐指数的检测

高锰酸盐指数是水质监测的一个重要指标,在环境监测站、水文、第三方检测、疾控等有着广泛的应用。

四、检测原理

同国标GB/T11892

水样中加入已知量的高锰酸钾和硫酸,在沸水浴中加热30分钟,高锰酸钾会将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化,之后再加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠。最后通过计算得到样品中高锰酸盐指数。

五、产品特点

全自动化分析:自动配液、自动测样,并将测试结果上传至云服务器;

多种控制方式:支持通过手机APPPC端进行仪器控制,并可查看数据及监控仪器状态;

云服务器:仪器配置一套云端数据库,数据库自动保存仪器自检状态信息和每次测试内容;厂家具备下载仪器状态信息的权限,可远程分析数据及进行故障排除;

云账户:用户可以自定义增加云服务器账户,并进行管理;用户可以对云端数据进行管理和下载查看;

加热方式:水浴变频控温;

检测方式:仿生学检测;

种介质检测酸碱介质通用;

样品位数48位;

消解位:4个;

检测位:1个;

排废位:1个;

智能提醒手机端/电脑端可对试剂余量不足给出预警、并对样品检测结果超标做出相关提示;

六、技术参数

分辨率:    0.01mg/L

测量范围:  0~50mg/L,单次测定时间7.5min

软件升级:支持(远程)

精密度:    RSD<3.5%   

检出限:    0.05mg/L    

准确度:    ±10%       

绝缘阻抗:  2M Ω

电源:      220±22VAC50/60Hz

网络:      4G wifi、以太网

大数据平台:支持

手机操作:支持


高中教师